מה הלקוחות

אומרים עלינו?

עדויות גבאי בתי כנסת

איך לגייס מליונים

הרב משה מרדכי הערץ

בית כנסת מרומ"ש, קרית ספר

ארבע וחצי מיליון!

מענה

הרב אריה לוי

מנכ"ל עמותת "מענה" בית שמש.

כך מגייסים היום.

אש התורה

הרב מנחם אדלר

אש התורה קרית ספר

התורם הכי גדול שלך

שירת התורה

הרב יוסף לוי

כולל שירת התורה, ביתר

התורם הכפיל את התרומה

מנין אברכים

הרב נתנאל ימין

בית הכנסת מנין אברכים, בית שמש

2 מליון בפגישה אחת!