מה הלקוחות

אומרים עלינו?

עדויות גבאי בתי כנסת

איך לגייס מליונים

הרב משה מרדכי הערץ

בית כנסת מרומ"ש, קרית ספר

ארבע וחצי מיליון!

הרב אריה לוי

מנכ"ל עמותת "מענה" בית שמש.

כך מגייסים היום.

הרב מנחם אדלר

אש התורה קרית ספר

התורם הכי גדול שלך

הרב יוסף לוי

כולל שירת התורה, ביתר

התורם הכפיל את התרומה

הרב נתנאל ימין

בית הכנסת מנין אברכים, בית שמש

2 מליון בפגישה אחת!